Trivsel og behageligt lydmiljø

AA Gruppen er din akustik- og støjrådgiver

“Støjende omgivelser gør det sværere at arbejde koncentreret og kan i værste fald give tinnitus. Støj og dårlig akustik skal dæmpes for at skabe et godt arbejdsmiljø”

Forekommer der ofte støj, og er der dårlig akustik, kan det virke generende og give hovedpine, koncentrationsbesvær, søvnbesvær og stressproblemer. Længere ophold i meget støjende omgivelser kan give tinnitus og forringe hørelsen. Det er derfor vigtigt, at rummene er lyddæmpet, så folk ikke belastes unødigt af støj.

Lydmiljøet omkring os er vigtigt for både produktivitet og livskvalitet i mange situationer i vores dagligdag. AA Gruppen rådgiver om at skabe optimale forhold, hvad enten det drejer sig om god akustik eller dæmpning af støj og vibrationer.

Vores målsætning er at sikre velvære hos de mennesker, der opholder sig i og omkring bygninger og industrianlæg. Akustik og støjforhold har stor indflydelse på blandt andet produktiviteten på arbejdspladsen, komforten i boligen og glæden ved de udendørs, rekreative arealer. Vores arbejde med akustik, støj og vibrationer har gennem årene givet os stor erfaring med at sikre optimale lydmæssige forhold i og omkring alle bygningstyper.