Belysning

Ny energirigtig belysning
Det koster normalt penge at få det bedre i dagligdagen. Når det gælder vores belysning, er sagen en anden. Her kan man nemlig få bedre lys for færre penge. Udgifterne til drift og nyanlæg kommer typisk fra samme kasse. Investeringer i energibesparende nyanlæg i bygningen kan give store besparelser på driften. Ofte samtidig med at lyset bliver bedre.

Udgangspunktet for enhver energibesparelse er og bør altid være de krav og ønsker, der stilles til en moderne belysning, set i sammenhæng med de retningsgivende nøgletal for energiforbruget til lys. AA Danmark tager udgangspunkt i hvordan hvert enkelt rum bruges og leverer derfor en skræddersyet løsning der er tilpasset de forskellige lysbehov.

Økonomi

Energibesparelser er ikke kun at slukke lyset, når man forlader lokalet. Nye lyskilder og effektive belysningsarmaturer giver det samme eller mere/bedre lys med et mindre energiforbrug. Hèr er altså penge at spare.

Inden man går i gang med en renovering/udskiftning af belysningen, er en registrering af lys- og energiforholdene nødvendig. Hvor bruges der for megen energi? Hvor er lysforholdende for dårlige? Hvor er de store arealer med lange driftstider og belysningen? AA Danmark tager rykker gerne ud og vurderer jeres belysning for at kunne give et gratis og uforpligtende tilbud på en energirenovering. Tilbuddet inkluderer en analyse af de økonomiske besparelser der vil kunne opnås ved at sætte renovering i gang.

Miljø

20 % af landets samlede elforbrug bruges til lys. På skoler og undervisningsinstitutioner er tallet så højt som 50 %. Flere undersøgelser viser, at dette tal kan halveres. Dermed vil megen forurening og investeringer i nye kraftværker være sparet.

Ved at bruge de udarbejdede belysningsforslag og anvisninger vinder både det indre miljø (bedre lys) og det ydre miljø (sparede ressourcer, mindre forurening)

Vi vurderer gratis dit potentiale for energisparelser på elforbruget!

Klik her for at læse mere om vores løsninger med solcelleanlæg