Forebyggelse af ulykker

Ulykker kan koste menneskeliv eller førlighed. Mange ulykker kan undgås, og AA Gruppen bistår virksomheder med at forebygge arbejdsulykker.

På denne side kan du læse om nogle af Vores tilbud vedrørende forebyggelse af ulykker. Du er naturligvis også velkommen til at kontakte os for en uforpligtende drøftelse af Jeres muligheder for systematisk forebyggelse af ulykker

Arbejdet med at skabe en konstruktiv sikkerhedskultur er ikke noget, man løser ved én enkelt arbejdsindsats. Det kræver en vedvarende indsats at fastholde en god kultur.

Vi kan hjælpe med at udarbejde økonomiske vurderinger af arbejdsulykker samt:

 • Sikkerhedsledelse og -politik
 • Intern sikkerhedsdokumentation
 • Læring af ulykker
 • Medarbejderinvolvering
 • Sikkerhedstræning
 • Identificering af risici
 • Krav til leverandører
 • Beredskab

AA Gruppen rådgiver og vejleder virksomheder i at definere de nøgleområder, der væsentligt påvirker netop Jeres organisationers sikkerhedskultur.

Dette kan omfatte:

 • Ledelsens opbakning og engagement
 • Ledelsesstil
 • Synlig ledelse
 • God kommunikation mellem alle niveauer i organisationen
 • Balance mellem sikkerheds- og produktionsmål

Kontakt os og hør hvordan vi kan hjælpe jer med at forebygge arbejdsulykker